Türkiye – Almanya Tarım Yürütme Komitesi 18. Dönem Toplantısı hk. - Ankara Sanayi Odası

Türkiye – Almanya Tarım Yürütme Komitesi 18. Dönem Toplantısı hk.

Tarihi     : 17.12.2009
İşareti    : 5/5000 – 4290
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz,  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Türkiye – Almanya Tarım Yürütme Komitesi 18. Dönem Toplantısı’nın, 15 – 17 Ocak 2010 tarihlerinde Almanya’da gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
 
Söz konusu toplantıda gündeme alınmasında yarar görülen konuların, Almanya ile tarımsal ürünlerin ticaretinde yaşanan somut sorunların ve işbirliği önerilerinin 18 Aralık 2009 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (Faks: 0312 218 22 09) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarıız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası