Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi 22. Dönem GBOK Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi 22. Dönem GBOK Toplantısı

Tarihi     : 16.12.2008
İşareti    : 5/5000 – 4794
Yanıt      : dim@aso.org.tr

 

 


Sayın Üyemiz;

 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, Gümrük Birliği’ni doğrudan ilgilendiren alanlarda ortaya çıkan sorunların  çözümü ve Gümrük Birliği’nin düzgün işleyişinin temini amacıyla çalışmalar yürüten Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi’nin (GBOK) 21. dönem toplantısını 14 Ekim 2008’de Brüksel’de gerçekleştirdiği ve serbest ticaret anlaşmaları, et ithalatı yasağı, fikri mülkiyet hakları, alkollü içkiler, karayolu kotaları ve işadamlarının vize problemlerinin söz konusu toplantıda ele alınan başlıca konular olduğu belirtilmektedir.
GBOK’un 22. dönem toplantısının ise 19 Şubat 2009’da Ankara’da gerçekleştirileceği ifade edilmektedir. Bu çerçevede, 22. dönem GBOK toplantısında gündeme alınmasında yarar görülen hususlar konusunda öneride bulunmak isteyen üyelerimizin, görüşlerini 17 Aralık 2008, Çarşamba gününe kadar DEİK’e (E-mail: eulusoy@deik.org.tr, Tel: 90 212 339 50 43, Faks: 90 212 270 30 92) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

 

Ankara Sanayi Odası