Türkiye 25 Projesi - Ankara Sanayi Odası

Türkiye 25 Projesi

    28 Haziran 2011

Tarihi :  28.06.2011
İşareti : 5/5000 – 2123
Yanıt : dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)’ndan alınan bir yazıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ortaklığında, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerine küresel ölçekte dikkat çekmek için “Türkiye 25 Projesi”nin başlatıldığı bildirilmektedir. Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerini, ulusal ve uluslararası medya aracılığı ile tüm dünyaya tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen sözkonusu projede, halka açık olmayan ve hızla büyüyen şirketlerin 2008 ve 2010 yılları arasında satış gelirlerindeki büyüme performansına göre sıralanacağı ifade edilmektedir. Yazıda devamla, satışlarını en fazla arttıran 25 şirket belirlenerek, en hızlı büyüyen şirketin birinciliği elde edeceği vurgulanmaktadır.
 
Bu çerçevede, konu ile ilgili detaylı bilgiye aşağıda yeralan linkten ulaşılabilmekte olup, başvuruların www.allworldliye.com adresinden 30 Haziran 2011 saat 17:00’ye kadar kabul edileceği bildirilmiştir.
 
Bilgilerinize sunulmaktadır.  
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası