Türkiye 12. Enerji Kongresi ve Sergisi - Ankara Sanayi Odası

Türkiye 12. Enerji Kongresi ve Sergisi

    15 Ekim 2012

Tarihi  : 15.10.2012
İşareti : 05/5000-3187
İrtibat : dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Dünya Enerji Konseyi’nden alınan bir yazıda, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komite tarafından düzenlenmekte olan “Türkiye 12. Enerji Kongresi ve Sergisi” 14-16 Kasım 2012 tarihleri arasında Ankara ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
 
Dünya’daki ekonomik sıkıntıların etkisi altında kalan enerji sektörünün sorunları yanında, denizlerde doğal gaz ve petrol kaynakları arayışının oluşturduğu jeopolitik ve stratejik sorunların, Japonya’da meydana gelen nükleer santral kazasının ve Arap Baharı diye adlandırılan sosyal gerginliklerin önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin enerji politikalarına ve uluslararası enerji ilişkilerine yön vermesi beklenmediği ifade edilmektedir.Türkiye’de enerji piyasasının işleyişi, özelleştirmeler, yatırımlar, elektrik fiyatlarının giderek artması, enerji borsasının kurulması gibi enerji sektörünün sorunları yanında, yenilenebilir enerjiden yararlanma, enerji verimliliği, enerjide dış kaynaklara bağımlılık, yerli enerji kaynaklarımız ve enerji yatırımlarında öncelikler, enerji hukuku, enerji-çevre etkileşimi vb. konular gündemdeki yerlerini önemle koruduğu bildirilmektedir.Milli Komitemizin her üç yılda bir düzenlediği Türkiye Enerji Kongreleri, enerji uzmanlarının düşüncelerini, önerilerini ve güncel teknik verileri serbestçe tartıştıkları saygın bir forumdur.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası