TÜRKİYE – BOSNA HERSEK Çalışma Komitesi - Ankara Sanayi Odası

TÜRKİYE – BOSNA HERSEK Çalışma Komitesi

    31 Temmuz 2015

Tarihi  29.07.2015
İşareti : 05/5000-1749
İrtibat             : dim@aso.org.tr  
Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Bosna Hersek ile aramızdaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesini teminen karşılıklı işbirliğinin yürütüldüğü alanlarda firmaların karşılaştığı sorunların, çözüm önerilerinin, yeni işbirliği imkanlarının tespiti ve değerlendirilmesi amacıyla Birlik bünyesinde bir çalışma başlatıldığı bildirilmiştir.
 
Bahse konu çalışma kapsamında, ilgili firmaların ve sektörlerin görüş ve önerilerine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Bu itibarla, Bosna Hersek ile ekonomik ve ticari ilişkilerde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile yeni işbirliği olanaklarına ilişkin görüşlerin belirlenmesi için http://tobb.org.tr/DEID/basvuru/bosna/ adresindeki formun 21 Ağustos 2015 tarihine kadar doldurulması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
  Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası