Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması - Ankara Sanayi Odası

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması

Tarih: 21.03.2014                                     
İşareti: 05/5000-969
 
 
Sayın Üyemiz,
 
İstanbul Sanayi Odası’ndan alınan bir yazıda, İstanbul Sanayi Odası’nın 1968 yılından bu yana her yıl kamuoyuna sunulan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” çalışmasını gerçekleştirdiği ve bahse konu çalışmanın yalnız sanayimizin değil, ekonomimizin tümüne ilişkin önemli bir referans niteliğinde olduğu belirtilmektedir.
 
2013 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırmasına katılabilme alt sınırının üretimden satışlarda 60 milyon TL olarak tespit edildiği, büyüklük sıralamasında da temel kriter olarak alınan net üretimden satış verilerinin ayrıntılı gelir tablosu ile tutarlı olması gerektiği iletilmektedir.
 
Üretimden satışları 60 milyon TL’yi aşan ve 2013 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda yer almak isteyen kuruluşların;İSO web sayfasından (www.iso.org.tr) indirilerek doldurulan Anket Formunu, tahakkuk fişi ile birlikte 2013 yılına ait Kurumlar Vergisi e-beyannamesi veya yeminli mali müşavir onaylı kapanış bilançosu ile ayrıntılı gelir tablosunu; iso500@iso.org.tr e-posta adresine veya iadeli taahhütlü posta veya kargo ile 5 Mayıs 2014 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası