Türkiye’de Ekmek İsrafı Araştırması - Ankara Sanayi Odası

Türkiye’de Ekmek İsrafı Araştırması

Tarih: 18.04.2013
İşareti:05/5000-1478
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atfen; Ekmek israfı konusunu 2008 yılında kamuoyunun gündemine taşıyan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün (TMO), 2012 yılında; Türkiye’de ekmek üretimi ve tüketimi, tüketim alışkanlıkları, ekmeğin israfı, israfın nerelerde ve ne şekilde gerçekleştiği hususlarını ortaya koyan bir araştırma yaptırmış olduğu ifade edilmektedir. Araştırma sonuçlarının “Türkiye’de Ekmek İsrafı Araştırması” adı altında bir kitapta toplandığı ve yapılan araştırmanın, israfın boyutlarının ne denli önemli olduğu noktasında kamuoyunda farkındalık oluşturduğu belirtilmektedir.
 
“Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası”nın 17 Ocak 2013 tarihinde Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılmış olup kampanyanın TMO’nun koordinatörlüğünde tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör işbirliğiyle, toplumun tüm kesimlerine ulaşılacak şekilde hali hazırda devam ettiği bildirilmektedir.
 
Bu kapsamda 01.04.2012 tarih ve 28163 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren TGK- Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğin (Tebliğ No.2012/2) 2 numaralı ekinin 10 uncu maddesine “Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecileri sorumluluk alanları ile ilgili çalıştırdıkları personelin gıda hijyeni ile ilgili konularda eğitilmelerini sağlarlar. Bu Tebliğ kapsamında verilecek eğitimlerle ilgili olarak Bakanlık; ilgili meslek federasyonu, kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapar. ” istinaden Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan protokol çerçevesinde konu ile ilgilenen üyelerimizin www.ekmekisrafetme.com adresinden kampanya ile ilgili bilgilere ulaşabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası