TÜRKİYE’DE E-TİCARET Fırsatlar Ve Sorunlar - Ankara Sanayi Odası

TÜRKİYE’DE E-TİCARET Fırsatlar Ve Sorunlar

Tarih: 05.11.2014  
İşareti: 05/5000-3221
 
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’ndan alınan bir yazıda, TEPAV’ın PayPal desteğiyle “Türkiye’de E-Ticaret: Fırsatlar ve Sorunlar” başlıklı bir rapor hazırladığı bildirilmektedir. Bu kapsamda bir toplantı yapılacağı ve söz konusu toplantının amacının raporun tanıtımını yapmak ve Türkiye’nin sınır ötesi e-ticaretteki potansiyeline ulaşabilmesinin önündeki engellere ve kamunun bu alanda atması faydalı olacak adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunmak olduğu ifade edilmektedir.
 
Bahse konu etkinliğin 12 Kasım 2014 Çarşamba günü 10:00 – 12:00 saatleri arasında TEPAV binası 3. Kat Toplantı Salonu’nda gerçekleştirileceği iletilmekle birlikte katılmak isteyen üyelerimizin Şara AGUN (Tel: 0312 292 55 29, sara.agun@tepav.org.tr) ile irtibata geçmeleri gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası