TÜRKÇE KONUŞAN GİRİŞİMCİLER PROGRAMI KAPSAMINDA YAPILACAK İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ - Ankara Sanayi Odası

TÜRKÇE KONUŞAN GİRİŞİMCİLER PROGRAMI KAPSAMINDA YAPILACAK İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ

    28 Eylül 2018

İşareti : 05/5000-2407
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda; TOBB’un, Dışişleri ve Ticaret Bakanlıkları ile işbirliğinde düzenli olarak gerçekleştirilen “Türkçe Konuşan Girişimciler Programı”nın 20’ncisinin 30 Eylül – 11 Ekim 2018 tarihlerinde düzenleneceği bildirilmektedir.

Programın; Balkanlar, Doğu Avrupa, Kafkasya, Orta Doğu ve Orta Asya gibi yakın coğrafyamızdaki ülkeler ile Almanya ve Rusya’da yaşayan ve Türkçe konuşan girişimcileri hedeflediği belirtilmiştir. Söz konusu programın, daha ziyade ülkemizin tanıtılmasına, katılımcıların girişimcilik kapasitelerinin gelişimine ve katılımcıların Türkiye ile ticari işbirliği bağlarının güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçladığı ifade edilmektedir.

Program kapsamında Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) ev sahipliğinde 02 Ekim 2018 Salı günü 14.30-18.00 saatleri arasında düzenlenecek ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilecek olup heyet listesi ekte yer almaktadır.

Bu kapsamda söz konusu ikili iş görüşmelerine katılım sağlamak isteyen üyelerimizin ATO Dış İlişkiler Müdür Yardımcısı Müge İnal Özkurt (E-posta: muge.inalozkurt@atonet.org.tr / Telefon: 201 81 98) ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :HEYET LİSTESİ (25 sayfa)