Türk-Yemen İş Forumu - Ankara Sanayi Odası

Türk-Yemen İş Forumu

Tarih: 15.05.2013
İşareti:05/5000-1856
 
 Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıya atfen, DEİK/Türk-Yemen İş Konseyi tarafından 24-26 Mayıs 2013 tarihlerinde T.C. Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın başkanlığında enerji, maden, elektrik iletim ve dağıtım, elektrik tedariki, doğal gaz, enerji santralleri yapımı sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımızdan oluşan bir heyet düzenleneceği belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, ziyaret kapsamında 25 Mayıs 2013 tarihinde Türk ve Yemenli işadamlarını bir araya getirerek işbirliği olanaklarının yerinde tespit edilmesinin hedeflendiği “Türk-Yemen İş Forumu”nun ve bu kapsamda firmalararası ikili görüşmelerin düzenleneceği ifade edilmektedir. 22 milyon nüfusu ve yalnızca 1000 MW elektrik üretim kapasitesine sahip Yemen’de elektrik üretiminde, dağıtımında ve iletiminde önemli bir iş potansiyelinin mevcut olduğu, diğer yandan ülkenin, zengin altın, nikel, kobalt ve kalker madenlerinin işletmeye açılması ile önemli potansiyel sunduğu belirtilmektedir. Ayrıca Yemen’in, 500 milyar m3 doğal gaz rezervine sahip olduğu, halihazırda yalnızca 9 milyar m3 üretim yapabildiği ve bu çerçevede, doğal gaz rezervlerinin üretime açılmasının yanı sıra, yeni petrol sahalarının da işletmeye açılmasının ve üretime geçilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.
 
Söz konusu toplantıya katılmak isteyenlerin ekte yer alan katılım formunu doldurarak, en geç 17 Mayıs 2013, Cuma günü mesai saati bitimine kadar DEİK’e (E-mail ssaral@deik.org.tr Faks: 0212 270 35 92) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası