Türk Yapı Sektörünün Rusya Açılımı III. Toplantısı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Türk Yapı Sektörünün Rusya Açılımı III. Toplantısı Hk.

Tarihi     : 14.03.2011
İşareti    : 05/5000-815
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan bir yazıda,  DEİK / Türk-Rus İş Konseyi ve Yapı-Endüstri Merkezi (YEM) işbirliği ile düzenlenen “Türk Yapı Sektörünün Rusya Açılımı” ana başlıklı toplantıların ilki 27 Ocak 2011, ikincisi ise 23 Şubat 2011 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olup, söz konusu toplantılara ilişkin sonuç raporlarına http://www.deik.org.tr/Pages/TR/IK_Faaliyetler.aspx?IKID=35 bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Söz konusu toplantıların üçüncü ve sonuncusunun, “Rusya’da İş Yapmanın Temel Adımları” teması ile 31 Mart 2011, Perşembe günü 15:30 – 18:30 saatleri arasında Yapı-Endüstri Merkezi’nde düzenleneceği bildirilmektedir.

34. Yapı Fuarı/Turkeybuild İstanbul “Konuk Ülke Rusya Projesi” kapsamında düzenlenecek olan etkinliğin taslak programı ekte sunulmuş olup, katılım için http://www.yapifuari.com.tr/rusya_konuk_ulke/ sayfasındaki katılım formunun doldurulması veya YEM’e 0212 266 70 70 no’lu telefondan Neslihan Türkkan (dah. no: 353) veya Merve İşçen (dah no: 503) vasıtasıyla bilgi verilmesi gerekmektedir. Toplantıya katılım ücretsizdir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası 
 
Ekli dosya için tıklayınız.