Türk Ürünlerinin Markalaşması,TURQUALITY’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ - Ankara Sanayi Odası

Türk Ürünlerinin Markalaşması,TURQUALITY’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

    16 Mayıs 2011

Tarihi    : 16.05.2011
İşareti   : 4/5000 –1624
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
 
Sayın Üyemiz;   
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
 
Ankara Sanayi Odası