Türk – Ukrayna İş Konseyi Ortak Toplantısı İptali hk. - Ankara Sanayi Odası

Türk – Ukrayna İş Konseyi Ortak Toplantısı İptali hk.

    25 Mayıs 2010

Tarihi     : 25.05.2010
İşareti    : 03.1/5000-1696
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, 25 Mayıs 2010 tarihinde DEİK Türk – Ukrayna İş Konseyi ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliğinde “Türk – Ukrayna İş Konseyi Ortak Toplantısı ve İş Forumu”nun İstanbul’da düzenleneceği bildirilmişti.
 
Katılmak isteyen Ukraynalı özel sektör temsilcilerinin sayısının çok az olması nedeniyle, Ukraynalı yetkililerin isteği üzerine söz konusu etkinlik iptal edildiği, katılım teyidi veren temsilcilerimizin yatırmış olduğu katkı paylarının hesaplarına iade edileceği bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası