Türk – Türkmen İş Konseyi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Türk – Türkmen İş Konseyi Hk.

    9 Aralık 2011

Tarihi     : 09.12.2011
İşareti    : 05/5000-3611
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, Türk – Türkmen İş Konseyi tarafından Türkiye’nin ticaret ve sanayisinde öncü illerimizdeki sanayicileri ve KOBİ’lerimize Türkmenistan’ı tanıtmak, ihtiyaçlarını belirleyip çözüm önerileri sunabilmek ve onlara Türkmenistan ekonomisi ile, ticaretindeki gelişmelere koşut bir strateji sunup, Türkmenistan’a entegrasyonlarını sağlayabilmek amacıyla Türkmenistan Büyükelçiliği işbirliği ile içinde “Türkmenistan Bilgilendirme Toplantıları” isimli toplantılar serisinin düzenleneceği bildirilmektedir. Söz konusu toplantıların yedincisinin, Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan’ın katılımıyla Mersin Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde Mersin’de, 20 Aralık 2011 tarihinde düzenleneceği ifade edilmektedir.
 
Sözkonusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak en geç 19 Aralık 2011 mesai bitimine kadar Mersin TSO’ya ( Sn. Fulya Melisa A. Kurt Tel: 0324 238 95 00 / 285, Faks: 0324 231 9697, kobi@mtso.org.tr ) iletmeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası