Türk-Tunus İş Forumu - Ankara Sanayi Odası

Türk-Tunus İş Forumu

Tarih: 03.05.2013
İşareti:05/5000-1732
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, DEİK/Türk-Tunus İş Konseyi tarafından İş Konseyi Karşı Kanadı Tunus Sanayi ve El Sanatları Birliği ve Tunus Yabancı Yatırımları Destekleme Ajansı işbirliğiyle 16 Mayıs 2013 tarihinde, TOBB Plaza İstanbul’da, 09:30-17:00 saatleri arasında Türk-Tunus İş Forumu düzenleneceği iletilmektedir.

Mekanik (otomotiv yedek parça), havacılık, elektrik-elektronik, tekstil, giyim, deri ve ayakkabı, gıda işleme, ilaç sanayii, bilgi teknolojileri ve hizmetler sektöründen (bankacılık, sigorta) Tunuslu firmalarla ikili görüşmeler gerçekleştirme imkanı sunacak söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimiz tarafından ekte yer alan katılım formunun doldurularak, 75 TL katılım ücretinin DEİK Türk-Afrika İş Konseyleri adına İş Bankası Beyoğlu Şubesi (1011) TR16 0006 4000 0011 0111 7015 26 IBAN numaralı 1701526 no’lu TL hesabına yatırıldığını gösteren dekont ile birlikte en geç 14 Mayıs 2013 Salı gününe kadar DEİK’e (Özge Karagöz, Tel: 0212 3395070, afrikabolgesi@deik.org.tr) iletilmesi gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
Ek 1: Taslak Program