Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun H - Ankara Sanayi Odası

Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun H

    14 Şubat 2011

Tarihi     :14.02.2011
İşareti    :4/5000-480
Yanıt      :
ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili düzenlemeleri içeren; “Türk Ticaret Kanunu” ile Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin yürürlüğe konulmasına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen; “Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun”14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Remi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası