Türk Ticaret Kanunu Hk - Ankara Sanayi Odası

Türk Ticaret Kanunu Hk

    4 Haziran 2012

Tarihi :  04.06.2012
İşareti            : 4/5000-1875
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Odamız Mali Müşaviri tarafından yapılan açıklamalar aşağıda yer almaktadır.
 
Bilindiği gibi 6102 sayılı yeni “Türk Ticaret Kanunu” 13.01.2011 tarihinde kabul edilmiş, 14.02.2011 gün ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun bazı önemli istisnalar dışında yürürlük tarihi 01 Temmuz 2012’dir.
 
Yeni Türk Ticaret Kanunu’na ilişkin olarak yayımlanması gereken ikincil mevzuat henüz yayımlanmamıştır. Bu durumda kanunun öngörülen tarihte yürürlüğe sokulması oldukça uzak bir ihtimal olarak gözükse de herhangi bir erteleme yapılmadığı takdirde ciddi müeyyideler ile karşılaşmamak için alınması gereken tedbirler aşağıda gösterilmiştir.
 
1.     Ortakların şirkete borçlanması 01.07.2012 tarihinden itibaren yasaklanmıştır. Mevcut ortak borçları bu tarihe kadar kapatılmadığı takdirde bu borçlar 01.07.2015 tarihine kadar nakden ödenecektir.
 
2.     Kanunun 39. Maddesine göre tescil edilmiş olan “Ticaret Ünvanı”nın işletmenin görülür bir yerine asılması gerekir.
 
3.     Yine 39. Maddeye göre işletme ile ilgili olarak kağıt ve belgede bulunması gereken bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
 
–         Sicil Numarası
–         Ticaret Ünvanı
–         İşletmenin Merkezi
–         Sermaye Şirket ise taahhüt edilen ve ödenen sermaye
–        İnternet Sitesinin Adresi ve Numarası (İnternet Sitesi zorunluluğu 01.07.2013 tarihinde başlamaktadır. Dolayısiyle bu aşamada aciliyeti yoktur.)
 
–         Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde sırasiyle Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin, müdürlerin, yöneticilerin adları ve soyadları.
 
Kanunun yürürlüğü ertelenmediği takdirde  herhangi  bir cezai müeyyide ile karşılaşmamak için bir kaşe yaptırılması ve 01.07.2012 tarihinden itibaren işletmede kullanılan her türlü kağıt ve belgeye bu kaşenin vurulmasının kolaylık yaratacağı düşüncesindeyiz.
 
4.     Web Sitesi mecburiyetinin yürürlük tarihi 01.07.2013’tür. Bu nedenle şimdilik bir aciliyeti yoktur.
 
Yukarıda belirtilen hususların dikkatle incelenmesi ve gereken tedbirlerin alınması uygun olacaktır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Ankara Sanayi Odası