Türk Standartları Enstitüsü’nün Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

Türk Standartları Enstitüsü’nün Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği Hk.

Tarihi    : 14.11.2011
İşareti   : 4/5000 –3428
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;    
 
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası   
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
 
TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜNÜN OTOMATİK OLMAYAN TARTI
ALETLERİ YÖNETMELİĞİ (2009/23/AT-eski 90/384/AT)  KAPSAMINDA
ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE
DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MSG-2011/18)
 
MADDE 1 – Avrupa Komisyonu tarafından 1783 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Necatibey Cad. No:112 Bakanlıklar/ANKARA, “Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT-eski 90/384/AT)” kapsamında; AT tip incelemesi (B) ve AT tipe uygunluk beyanı (üretim kalite güvencesi) (D) modüllerinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.
 
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.