Türk Standartları Enstitüsü - Ankara Sanayi Odası

Türk Standartları Enstitüsü

    1 Haziran 2012

Tarihi  : 01.06.2012
İşareti : 05/5000- 1864
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,  
 
17. ASO Gündem Toplantısı, Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Sayın Hulusi ŞENTÜRK’ün katılımı ile 9 Mayıs 2012 Çarşamba günü saat: 10.30’da Odamızda gerçekleştirilmiştir. Yapılan toplantıda, katılımcılar tarafından dile getirilen hususlara ilişkin Türk Standardları Enstitüsü’nden gelen yazı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası