Türk Standartları Enstitüsü İle Yaşadığınız Sorunlar Hk. - Ankara Sanayi Odası

Türk Standartları Enstitüsü İle Yaşadığınız Sorunlar Hk.

    2 Mart 2011

Tarihi     :02.03.2011
İşareti    :4/5000-693
Yanıt     :
ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Odamızca, Üyelerimizin Türk Standartları Enstitüsü’nde gerçekleştirdikleri işlemler esnasında karşılaştıkları sorunlar ile ilgili çözüm yollarının belirlenmesi için bir çalışma başlatılmıştır.
 
Bu çerçevede; Türk Standartları Enstitüsü’ne iletilmek üzere; Türk Standartları Enstitüsü’nce gerçekleştirilen ara denetim prosedür ve ücretlerinin sektör ve ürünler bazında farklılıklar göstermesi ile ilgili olarak yaşadığınız sorunlar ile çözüm önerileri ve görüşlerin en geç 04.03.2011 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası