Türk Standartları Enstitüsü Hizmetleri Anket Formu Hk. - Ankara Sanayi Odası

Türk Standartları Enstitüsü Hizmetleri Anket Formu Hk.

 
Tarihi  : 30.01.2013
İşareti : 
4/5000-69
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz
 
Türk Standartları Enstitüsü’nden alınan bir yazıda, TSE’nin hizmetlerini iyileştirmeye yönelik olarak hazırlanan ve ekte sunulan Anket Formu’nun üyelerimiz tarafından doldurulması istenmektedir.
 
TSE ile yaşadığınız sorunların giderilmesine katkıda bulunacağını düşündüğümüz anketin doldurularak en geç 08 Şubat 2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine veya 417 52 05 no.lu faksına iletilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası