Türk Standartları Enstitüsü’nün A Tipi Muayene Kuruluşu Olarak Akredite Edilmesi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Türk Standartları Enstitüsü’nün A Tipi Muayene Kuruluşu Olarak Akredite Edilmesi Hk.

Tarihi  : 17.09.2015
İşareti : 04/5000-2052
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
Türk Standartları Enstitüsü’nden alınan bir yazıda; Enstitü tarafından TS EN ISO 14064-3 kapsamında doğrulama hizmeti verildiği, buna ek olarak, 17.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren “Sera Gazlarının Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” kapsamında sera gazı emisyonlarını raporlamakla yükümlü kuruluşlara da 30 Nisan 2016 tarihine kadar doğrulama hizmeti verileceği bildirilmektedir.
 
Ayrıca, Enstitü’nün gözetim ve muayene hizmetleri kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından Uluslararası Gözetim Şirketi olarak yetkilendirilmiş TS EN ISO/IEC 17020 kapsamında TÜRKAK tarafından A Tipi Muayene Kuruluşu olarak akredite edilmiş olduğu bildirilmektedir.
 
Türk Standartları Enstitüsü bünyesinde Muayene ve Gözetim Merkezi Başkanlığı tarafından:
 
–          Asansör periyodik bakım ve muayenesi,
–          Parti malı uygunluk belgesi,
–          İthalat/ihracat için yükleme öncesi ve sonrası gözetim,
–          Piyasa gözetimi ve denetimi,
–          LPG tanklarının periyodik muayenesi,
–          Elektriksel ölçümler,
–          İSG ekipmanlarının periyodik muayenesi,
–          Gemilerden tahliye işlemlerinin gözetimi,
–          Tedarikçi değerlendirmesi,
–          Sera gazı beyanı doğrulaması,
–          Müşteri şartlarına uygunluğun üçüncü taraf bir kuruluş olarak değerlendirilmesi,
–          İthalata uygunluk değerlendirmesi,
–          TSE hizmet yeri belgelendirme,
–          Müşteri dostu kuruluş (MDK) ve müşteri dostu marka (MDM) değerlendirme,
–          Tahribatsız muayene,
–          Kaynak prosedür onayı (WPS, PQR),
–          Çelik konstrüksiyon gözetimi,
 
gibi uygunluk değerlendirme hizmetleri verilecektir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası