Türk Standardları Enstitüsü’nün Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) Kapsamında Onaylanm - Ankara Sanayi Odası

Türk Standardları Enstitüsü’nün Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) Kapsamında Onaylanm

Tarihi     :31.03.2011
İşareti    :4/5000-1078
Yanıt     :
ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
“Türk Standardları Enstitüsü’nün Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/At) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No:ÖSG-2011/07)” 31.03.2011 tarih ve 27891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 1783 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Necatibey Cad. No:112 Bakanlıklar/ANKARA, “Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT)”nde yer alan EK MI-001 Su Sayaçları, EK MI-002 Gaz Sayaçları ve Hacim Dönüştürme Cihazları, EK MI-003 Aktif Elektrik Enerji Sayaçları ve EK MI-007 Taksimetreler kapsamında; EK-B Tip incelemesi, EK-D Üretim Kalite Güvencesini Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı, EK-F Ürün Doğrulamasını Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı ve EK-H1 Tam Kalite Güvencesini ve Tasarım İncelemesini Esas Alan Uygunluk Beyanı modüllerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.
 
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası