Türk – Sırp İş Konseyi Değerlendirme Top. - Ankara Sanayi Odası

Türk – Sırp İş Konseyi Değerlendirme Top.

Tarihi     : 23.02.2009
İşareti    : 5/5000
-903
Yanıt     : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz, 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alına bir yazıda, Türk – Sırp İş Konseyinin, Türkiye – Sırbistan  ekonomik ve ticari ilişkileri üzerinde değerlendirme ve görüş alışverişinde bulunarak, vizyon ve iki yıllık eylem planını belirlemek amacıyla, Konsey ile yakın çalışmalar yapan, Konsey’in geçmişini ve bugününü irdeleyerek yönü ve gelecekteki yeri ile ilgili katkıda bulunabilecek kuruluş temsilcilerinin katılımları ile bir vizyon-strateji çalışması yapmaya karar verdiği belirtilmektedir.

Türk-Sırp İş Konseyi Değerlendirme Toplantısının 5 Mart 2009 Perşembe günü saat 10:00-12:00 arası İstanbul TOBB Plaza’dagerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

İlgili toplantıda, Türk-Sırp İş Konseyi Karşı Kanat Kuruluşu olan Sırbistan Ticaret Odası, Sırbistan Yatırım ve İhracatı Teşvik Ajansı ve Türkiye ile Sırbistan arasındaki işbirliğine elverişli olarak belirtilen otomotiv yan sanayi, tekstil, gıda, teknoloji, turizm ve demir-çelik sektörlerinin temsilcilerinin karşılıklı olarak Türkiye ve Sırbistan’daki yatırım ortamlarının, iki ülke arasındaki işbirliği fırsatlarının ve somut projelerin de değerlendirileceği bildirimektedir.

Söz konusu toplantıya T.C. Belgrad Büyükelçisi Sayın Süha Umar ve Sırbistan’ın Ankara Büyükelçisi Sayın Vladimir Curgus ve Sırbistan’ın İstanbul Başkonsolosu Sayın Dragan Markovic’in katılımının öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan başvuru formunu doldurarak en geç 27 Şubat 2009 Cuma günü mesai bitimine kadar DEİK’e  (leylagurbuz@deik.org.tr, Faks: 0212 270 30 92) iletmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,  

Ankara Sanayi Odası