Türk-Şili KEK II.Dönem Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Türk-Şili KEK II.Dönem Toplantısı

    22 Temmuz 2013

Tarih: 22.07.2013
İşareti:05/5000-2709
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Türkiye-Şili II. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı hazırlıkları kapsamında ,Şili tarafına iletilmek üzere gündem konularının Ekonomi Bakanlığınca oluşturulmakta olduğu belirtilmektedir.
 
Bu bağlamda, anılan ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut durumunun, karşılaşılan sorunların ve olası işbirliği önerilerinin Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere en geç 26.07.2013 tarihine kadar Ankara Sanayi Odası Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğüne iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
İrtibat:
Ankara Sanayi Odası
Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü
Tel: 312 417 12 00
Faks: 312 417 52 05
E-mail: dim@aso.org.tr