Türk – Rus IX. Dönem Ortak Sanayi Çalışma Grubu Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Türk – Rus IX. Dönem Ortak Sanayi Çalışma Grubu Toplantısı

Tarihi     : 05.02.2010
İşareti    : 5/5000 – 639
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, 4 Ağustos 2009 tarihinde, Ankara’da yapılan Türk – Rus Ortak Sanayi Çalışma Grubu Toplantısı ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilen Türk – Rus IX. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı sonunda üzerinde mutabakata varılan ve KEK mutabakat zaptına derc edilen metine aşağıda yer alan linkten ulaşılabilmektedir.
 
Yazıda devamla, 4 Ağustos 2009’da gerçekleştirilen toplantıda özellikle yatırım konularında ortak faaliyetlerde bulunan Türk firmalarına ait isim ve faaliyet konularının toplantı tutanağında yer almasının talep edildiği bildirilmektedir. Ancak, ülkemizin dış politika teamülleri gereğince ve haksız rekabete yol açmaması açısından sözkonusu taleplerin dikkate alınmadığı ifade edilmektedir. 24 – 26 Mart 2010 tarihlerinde Moskova’da yapılacak toplantılarda da benzeri taleplerin gündeme getirilebileceğini belirtilmektedir.
 
Sözkonusu toplantılarda, Rusya ile ekonomik ve ticari ilişkilerde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlar ile Rus tarafı ile özellikle yatırım konularında ortak faaliyetlerde bulunan ve mutabakat zaptında yer almak isteyen firmaların, görüşlerini ve firmalarına ait bilgileri en geç 24 Şubat 2010 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (dim@aso.org.tr ) bildirmeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası