Türk-Rus iş konseyi 16. Ortak Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Türk-Rus iş konseyi 16. Ortak Toplantısı

Tarih : 04.11.2013
İşareti : 05/5000-3673
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış İlişkiler Ekonomik Kurulu’ndan alınan bir yazıda, 1991 tarihinde kurulduğundan bu yana dönüşümlü olarak Türkiye ve Rusya Federasyonu’nda yapılan ve gündeme aldığı sorunlar ve katılımcıların nitelik ve niceliği açısından özel sektörde Türk – Rus ekonomik ve ticari işbirliğinin kilometre taşlarını oluşturan en önemli etkinliklerden birisi olan DEİK / Türk-Rus İş Konseyi Ortak Toplantısının, 14 Kasım 2013, Perşembe günü 09:30 – 18:30 saatleri arasında İstanbul TOBB Plaza’da düzenlenmesinin planlanmakta olduğu ifade edilmektedir.
 
Bu yıl on altıncısı yapılacak olan İş Konseyi Ortak Toplantısı gündemine ağırlıklı olarak, tarım ve gıda üretimi, turizm ve sağlık turizmi, bölgesel işbirliği, lojistik, enerji alanında işbirliği konularının alınmasının öngörülmekte olduğu ve toplantıya ilişkin taslak programın ekte sunulduğu belirtilmektedir.
 
Rusya’dan gelecek heyet listesi ve yine Rusya’daki karşı kanat başkanlığı ile mutabakat çerçevesinde nihai hale getirilecek olan etkinlik programının katılım teyidi veren firma ve kurum temsilcilerine bilahare bildirileceği, söz konusu etkinliğe katılmayı arzu eden üyelerimizin ekte yer alan katılım teyit formunu doldurarak en geç 11 Kasım 2013, Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar DEİK’e (Nurengiz Eşki, tel: +90 212 339 50 54, 339 50 80, fax: +90 212 270 37 84, e-mail: neski@deik.org.tr) iletmeleri gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Ekler :
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası