Türk Parasının Korunması Hk Genelge, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi Hk Yönetmelik - Ankara Sanayi Odası

Türk Parasının Korunması Hk Genelge, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi Hk YönetmelikTarihi     : 26.05.2008
İşareti    : 6/5000 – 2402
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr