TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HK. - Ankara Sanayi Odası

TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HK.

TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HK.

Tarihi     : 15.01.2008
İşareti    : 6/5000-
Yanıt     :
ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,

Odamız Mali Müşavirliği tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

30.12.2008 gün ve 27096 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5827 “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayınlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

 

Bu kanunla, 1567 sayılı “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun”un 3. maddesi değiştirilmiş, 4. ve 5. maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Söz konusu değişiklikler aşağıda eski hali ile yeni halini gösterecek şekilde karşılıklı olarak bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası