Türk-Mısır İş Konseyi Ortak Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Türk-Mısır İş Konseyi Ortak Toplantısı

    6 Mayıs 2013

Tarih: 06.05.2013
İşareti:05/5000-1750
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda; DEİK / Türk-Mısır İş Konseyi tarafından, İş Konseyi Karşı Kanadı Mısırlı İşadamları Derneği (EBA) işbirliği ile Mısır Başbakanı Sn. Hisham Qandil ve Mısır Yatırım Bakanı Sn. Osama Saleh’in katılımlarıyla 10 Mayıs 2013 tarihinde 13:30-21:00 saatleri arasında, İstanbul, Ceylan Intercontinental Otel’de Türk-Mısır İş Konseyi Ortak Toplantısının düzenleneceği belirtilmektedir.  

Mısır’ın çeşitli sektörlerinden önde gelen işadamlarıyla gerçekleştirilecek ikili görüşmelerin yanı sıra, Süveyş Kanalı lojistik bölgesi projesi, Mısır sınai kalkınma projeleri, Turizm Kalkınma İdaresi projeleri, enerji ve elektrik sektöründe işbirliği fırsatları ile Mısır’ın mevcut genel iş ortamı ve iş olanaklarına ilişkin çalıştayların da gerçekleştirileceği Türk-Mısır İş Konseyi Ortak Toplantısına katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan katılım formunu doldurularak 100 TL katılım ücretinin DEİK Türk-Afrika İş Konseyleri adına İş Bankası Beyoğlu Şubesi (1011) TR16 0006 4000 0011 0111 7015 26 IBAN numaralı 1701526 no’lu TL hesaba yatırıldığını gösteren dekont ile birlikte 8 Mayıs 2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar DEİK’e (İlgili Kişi: Görkem Karabeyoğlu, Tel:02123395061, E-mail:afrikabolgesi@deik.org.tr)
iletmeleri gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası

Mısır Hükümeti Kalkınma Projeleri ve Mısır Vilayetleri Düzeyinde Uygulanması Öngörülen Projeleri: http://www.deik.org.tr/KonseyIcerik/4984/M%C4%B1s%C4%B1r_H%C3%BCk%C3%BCmeti_Kalk%C4%B1nma_Projeleri_Listesi.html

Mısır heyet listesine gerçekleşecek ilaveleri:
www.deik.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.

Ek 1: Katılım Formu