Türk – Mısır İş Konseyi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Türk – Mısır İş Konseyi Hk.

Tarihi     : 02.11.2011
İşareti    : 05/5000-3654
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ‘nun yazısına atfen, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) / Türk – Mısır İş Konseyi tarafından İş Konseyi Karşı Kanadı Mısırlı İşadamları Derneği (EBA) işbirliği ile Mısır Sanayi ve Dış Ticaret Bakanı Sn. Mahmoud Eisa’nın katılımlarıyla 8 Aralık 2011 tarihinde İstanbul, Maslak Sheraton Otel’de Türk – Mısır İş Konseyi Ortak toplantısının düzenleneceği bilidirilmektedir.
 
Bahsi geçen toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin, ekte yer alan başvuru formunu doldurarak kişi başı 100 TL katılım ücretinin DEİK Türk – Afrika İş Konseyleri adına İş Bankası Beyoğlu Şubesi (1011) IBAN TR16 0006 4000 0011 0111 7015 26 numaralı hesaba yatırıldığını gösteren katılımcının isminin de kayıtlı olduğu ödeme dekontu ile birlikte en geç 6 Aralık 2011 Salı günü mesai bitimine kadar DEİK’e (İlgili kişi: Özge Karagöz, Tel: 0212 339 50 70, Faks: 0212 270 35 92; E-posta: okaragoz@deik.org.tr) iletmeleri gerektiği belirtilmektedir.  
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası