Türk-Mısır İş Konseyi 11. Ortak Toplantısı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Türk-Mısır İş Konseyi 11. Ortak Toplantısı Hk.

Tarihi     : 13.05.2009
İşareti    : 5/5000 – 
1923
Yanıt      : dim@aso.org.tr 
 

Sayın Üyemiz, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıya atfen,  DEİK/ Türk-Mısır İş Konseyi tarafından, 13-16 Haziran 2009 tarihleri arasında Kahire’ye ve İskenderiye’ye bir işadamları heyeti düzenleneceği bildirilmektedir. Söz konusu ziyaret kapsamında, 14 Haziran 2009 tarihinde İskenderiye Ticaret Odası işbirliğinde Türk ve İskenderiyeli işadamlarının katılımı ile bir İşadamları Toplantısı ve 15 Haziran 2009 tarihinde Kahire’de İş Konseyinin Karşı Kanat Kuruluşu olan Mısırlı İşadamları Derneği (EBA) işbirliğinde, Türk-Mısır İş Konseyi 11. Ortak toplantısının düzenlenmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

İşadamları heyetinin İskenderiye Ticaret Odası tarafından eş zamanlı olarak düzenlenecek “Akdeniz Bölgesinde Çevresel Konular” isimli uluslararası sempozyumun, 13 Haziran 2009 tarihinde gerçekleştirileceği açılışına da katılabileceği bildirilmektedir.

Söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan ön kayıt formunu eksiksiz doldurarak, kayıt formunu, konaklama, uçuş bileti, toplantı ve transfer giderlerinin karşılanmasını teminen tespit edilecek katılım ücretine mahsuben 400 Euro avans ücretinin T.C. İş Bankası Beyoğlu Şubesi (1011) DEİK Afrika İş Konseyi 3314642 No’lu hesabına (Swift:ISBKTRISXXX / IBAN No: TR10000640000021013314642) yatırıldığını gösteren dekontla birlikte en geç 20 Mayıs 2009 Çarşamba günü mesai bitimine kadar DEİK’e (Hande Bayrak, Tel: 0212 339 50 81; Faks: 0212 270 30 92; E-posta: hbayrak@deik.org.tr) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası  

Ekli dosya için tıklayınız.