Türk-Macar İş Forumu ve İkili Görüşmeler - Ankara Sanayi Odası

Türk-Macar İş Forumu ve İkili Görüşmeler

Tarih: 22.08.2013
İşareti: 05/5000-3012
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, İstanbul Sanayi Odası Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi ve DEİK/Türk-Macar İş Konseyi işbirliği ile 5 Eylül 2013 Perşembe günü 10:30-17:00 saatleri arasında İSO Odakule Taksim Salonu’nda Türk-Macar İş Forumunun ve Firmalar arası İkili Görüşmelerin düzenleneceği iletilmektedir.
 
Bu çerçevede, toplantı taslak programı ve Macar heyet listesi ilişikte bilgilerinize sunulmakta olup heyet kapsamında enerji, inşaat ve mimarlık, bilgi ve iletişim teknolojileri, elektronik, gıda ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren önemli Macar firmaların temsilcileri yer almaktadır. Toplantıya katılmayı arzu eden firma temsilcilerinin ekte yer alan başvuru formunu doldurarak 3 Eylül 2013 Salı gününe kadar İstanbul Sanayi Odası’na (Ezgi Arslan; Tel: 0212 292 21 57 – 171, earslan@iso.org.tr) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası