Türk-Lübnan 4.Dönem KEK Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Türk-Lübnan 4.Dönem KEK Toplantısı

Tarih: 12.02.2013
İşareti: 05/5000-420
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, eşbaşkanlıkları Ekonomi Bakanı Sn. Zafer Çağlayan ile Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sn. Nicolas Nahas tarafından deruhte edilecek Türk- Lübnan Karma Ekonomik Komite (KEK) Toplantısının en kısa sürede düzenlenmesinin, söz konusu toplantı öncesinde ise her iki ülke teknik heyetlerinin Şubat ayı sonunda Ankara’da bir araya gelmesinin kararlaştırıldığı belirtilmektedir.
 
Bahse konu Teknik Toplantı ve Türk- Lübnan KEK Toplantısı ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığınca gerçekleştirilen hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere son KEK toplantısının yapıldığı tarih olan 5-6 Mayıs 2009’dan bugüne kaydedilen önemli gelişmeleri, Lübnan ile ticaret ve yatırımlara konu olabilecek alanları, varsa sorunları ve çözüm önerilerini ve gündeme getirilmesinde fayda görülen diğer hususları içeren bilgi notu ile toplantı sonunda imzalanacak Protokole derç edilmesi yararlı görülen hususların, Ekonomi Bakanlığı’na iletilmek üzere, 14 Şubat 2013 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (Faks: 0312 218 22 09) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Bilgilerinize
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası