Türk Lirası Simgesi - Ankara Sanayi Odası

Türk Lirası Simgesi

    23 Ağustos 2012

Tarihi : 23.08.2012                                                                            
İşareti : 05/5000- 2690
İrtibat : dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz; 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan alınan 25.06.2012 tarih ve 14414 sayılı yazı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
                                                                                                                      Saygılarımızla,
 
Mustafa BARAN
Genel Sekreter Yrd.