Türk Lirası İle Ticaret Hakkında Görüş - Ankara Sanayi Odası

Türk Lirası İle Ticaret Hakkında Görüş

    21 Mart 2016

Tarihi : 21.03.2016
İşareti : 
4/5000-690
İrtibat : ticaret@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; son yıllarda Türk Lirası (TL) ile yapılan ticaretin toplam dış ticaretimiz içerisindeki payı artış gösterdiği bildirilmektedir. Bu kapsamda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde TL ile ticaretin dinamiklerinin daha net anlaşılmasına yönelik olarak bir çalışma yürülmekte olduğu belirtilerek  konuya ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin en geç 25 Mart 2016  günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası