Türk – Libya İş Konseyi Ortak Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Türk – Libya İş Konseyi Ortak Toplantısı

Tarihi     : 20.07.2009
İşareti    : 5/5000 – 2674
Yanıt      : dim@aso.org.tr 
 

Sayın Üyemiz, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıya atfen, DEİK / Türk – Libya İş Konseyi tarafından 28 Temmuz 2009 tarihinde 10.00 – 15.00 saatleri arasında TOBB Plaza, İstanbul’da Libya’dan bir işadamı heyetinin katılımıyla Türk -Libya İş Konseyi Ortak Toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Libya’dan gelecek işadamı heyeti listesinin henüz kesinleşmemiş olduğu, konu ile ilgili gelişmelerin www.deik.org.tr adresinden  takip edilebileceği ifade edilmektedir.

Libya ile ekonomik ilişkilerimizin gelişmesine büyük katkı sağlayacak Türk-Libya İş Konseyi Ortak Toplantısı’na katılmak isteyen firmaların, aşağıda yer alan katılım formunu eksiksiz bir biçimde doldurarak, toplantı ücreti olan 100 TL’nin DEİK / Türk – Afrika İş Konseyleri adına İş Bankası Beyoğlu Şubesi (Şube Kodu:1011) 1701526 No’lu TL hesabına yatırıldığını gösteren dekontla birlikte en geç 24 Temmuz 2009 tarihi mesai saati bitimine kadar DEİK’e  (Hande Bayrak, Tel. +90 212 339 5081; Faks+90 212 270 3592; E-Posta: hbayrak@deik.org.tr) iletmeleri gerekmektedir. Toplantıya katılmak üzere ön katılım formu göndermiş firmaların SADECE toplantı katılım ücretinin yatırıldığını gösteren dekontu DEİK’e iletmeleri yeterli olacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası