Türk-Kosova İş Forumu hk. - Ankara Sanayi Odası

Türk-Kosova İş Forumu hk.

    12 Şubat 2010

Tarihi     : 11.02.2010
İşareti    : 5/5000 – 520
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıya atfen,  Kosova Ekonomi ve Maliye Bakanı Sayın Ahmet Shala’nın Türkiye’yi ziyareti vesilesi ile DEİK/Türk-Kosova İş Konseyi tarafından 23 Şubat 2010 tarihinde TOBB Plaza’da Türk-Kosova İş Forumu düzenleneceği belirtilmektedir. Sözkonusu toplantıya, Kosova Ekonomi ve Maliye Bakanı Sayın Ahmet Shala ve Devlet Bakanı Sayın Zafer Çağlayan’ın da katılım sağlamasının öngörüldüğü ifade edilmektedir.
 
Ayrıca, Kosova’daki yatırım imkânlarının ve iki ülke arasındaki işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi öngörülen sözkonusu Forum çerçevesinde, Türk firma temsilcilerinin Kosova heyet üyeleri ile ikili görüşme gerçekleştirmelerine de imkân sağlanacağı bildirilmektedir.
 
Sözkonusu ziyaret vesilesi ile İstanbul’a gelecek olan Kosovalı işadamları heyetinin, tarım, gıda işleme, içecek üretimi, inşaat, inşaat malzemeleri, makine, enerji, finans, metal, ahşap ve plastik işleme ile tekstil sektörü temsilcilerinden oluşacağı belirtilmiş olup, adı geçen sektörlerin, Türkiye ile Kosova arasında işbirliğine elverişli, rekabet gücü olan ve önem arz eden sektörler olduğu ifade edilmektedir.
 
Toplantıya katılmak isteyen firmalarımızın, katılım teyitleri ile görüş ve önerilerini, ekte yer alan başvuru formunu doldurarak, katılım bedelinin ödendiğini gösteren, katılımcının isminin de kayıtlı olduğu ödeme dekontu ile birlikte en geç 19 Şubat 2010, mesai bitimine kadar DEİK’e (Leyla Gürbüz, Tel: 0212 339 50 20, Faks: 0212 339 50 65, leylagurbuz@deik.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası