Türk-Kenya İş Konseyi Ortak Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Türk-Kenya İş Konseyi Ortak Toplantısı

Tarih: 02.04.2014                                           
İşareti: 05/5000-1120
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıya atfen;  DEİK/Türk-Kenya İş Konseyleri tarafından, Kenya Cumhurbaşkanı Sayın Uhuru Kenyatta’nın ülkemize düzenleyeceği resmi ziyaret vesilesiyle, Konuk Cumhurbaşkanı’nın teşrifleriyle, 9 Nisan 2014 Çarşamba günü, İstanbul Hilton Otel’de, 09:00 ile 16:00 saatleri arasında “Türk-Kenya İş Konseyi Ortak Toplantısı” gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.
 
Yazıda devamla, Doğu Afrika’nın en gelişmiş ülkesi olan Kenya’nın, istikrarlı ekonomisi ve bölgesel bir merkez olması sebebiyle, yabancı yatırımlar için büyük potansiyel teşkil ettiği belirtilerek, tarım ve hayvancılığın, ülkenin GSYİH’sinin %30’unu oluşturmakta olduğu ifade edilmektedir. İhracat gelirlerinin %60’ınm da tarım ürünlerinden elde edildiği ve Kenya’nın enerji sektöründe büyüme beklentisi olduğu belirtilmektedir. Ülkenin, bölgedeki en yüksek yenilenebilir enerji oranına sahip olduğu, güncel olarak enerjide ithalata bağımlılık oranının yüksek olduğu Kenya’da kişi başı elektrik tüketiminin 2014 yılında %16 oranında ve 2019 yılına kadar Kenya elektrik üretiminin %75,7 oranında artmasının beklendiği kaydedilmektedir. Ülkenin, ekonomik büyümeye katkı sağlayacak alternatif enerji kaynakları oluşturmak amacıyla, jeotermal kaynaklarından da yararlandığı ve son yıllarda gerçekleştirilen petrol yatağı keşifleri sayesinde 6-7 yıl içerisinde petrol üretimine de başlamayı hedeflediği ifade edilmektedir. Kenya’nın altyapısının ise büyüyen ekonominin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı ve bölgede önemli bir nakliye koridoru ile taşımacılık arteri görevi görmesi nedeniyle de Kenya’da, altyapı sektöründe pek çok iyileştirme ve inşa projeleri yer aldığı bildirilmektedir. Kenya’nın ayrıca çok taraflı ve ikili ticari anlaşmalarının ve Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı (COMESA) ve Doğu Afrika Topluluğu’na üyelikleri sayesinde çok geniş bir pazara açılım imkanı sunduğu belirtilmektedir.
 
Kenya’daki otomotiv, bilgi ve iletişim sistemleri, reklam ve tanıtım, turizm, danışmanlık, gayrimenkul, inşaat ve dış ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren işadamları heyeti ile ikili görüşme fırsatının sunulacağı anılan foruma katılmak isteyenlerin, katılım teyitlerini ekte yer alan katılım formunu eksiksiz doldurarak, 100 TL katılım ücretinin DEÍK Türk-Afrika İş Konseyleri adına İş Bankası Beyoğlu Şubesi (1011) TR16 0006 4000 0011 0111 7015 26 IBAN numaralı 1701526 no’lu TL hesaba yatırıldığını gösteren dekont ile birlikte en geç 7 Nisan 2014 Pazartesi gününe kadar DEİK’e (e-posta: afrikabolgesi@deik.org.tr. Tel:0212 339 50 05) iletmeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası