Türk Kazak KEK VII. Dönem Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Türk Kazak KEK VII. Dönem Toplantısı

    31 Mart 2011

Tarihi :  31.03.2011
İşareti : 5/5000 – 1088
Yanıt : dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; 2011 yılının Şubat ayında yapılması planlanan Türk – Kazak Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon (KEK) VII. Dönem Toplantısı’nın, Kazak tarafının önerisi üzerine Mayıs ayının ilk haftasına ertelendiği bildirilmektedir.  
 
Bu çerçevede, sözkonusu toplantıda faydalanılmak üzere Kazakistan ile mevcut ilişkilerimiz, sorunlar, öneriler ve toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlarda görüşleri olan üyelerimizin, görüşlerini en geç 7 Nisan 2011 mesai bitimine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: dim@aso.org.tr) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası