Türk-Karadağ İş Konseyi Kurulması - Ankara Sanayi Odası

Türk-Karadağ İş Konseyi Kurulması


Tarihi     : 15.08.2008
İşareti    : 5/5000 – 3400
Yanıt      : dim@aso.org.tr    

Sayın Üyemiz;  

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, 11 Nisan 2002 yılında Türk-Yugoslav İş Konseyi olarak kurulan yapının, Yugoslavya’nın yapısal değişikliğe uğrayarak Sırbistan Karadağ olması sonrasında karşı kanatla mutabık kalınanarak Şubat 2003’te Türk-Sırp ve Karadağ İş Konseyi olarak değiştirildiği belirtilmektedir.  

Kurul, Türkiye ile Karadağ arasındaki ticaret ve yatırım potansiyelinin iki ülke arasında bir iş konseyi kurulması ile daha etkin bir şekilde kullanılabileceğini düşünmekte ve bu doğrultuda sözkonusu iş konseyine yeterli sayıda firmanın üye olup olmayacağını anlayabilmek için bir ön çalışma yürütmektedir.  

Türk-Karadağ İş Konseyi kurulması konusunda hazırlanan bilgi formunun 25 Ağustos 2008 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar DEİK’e iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla, 

Ankara Sanayi Odası