Türk-Kanada İş Konseyi - Ankara Sanayi Odası

Türk-Kanada İş Konseyi

Tarih: 16.05.2014                                     
İşareti: 05/5000-1689
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıya atfen; DEİK/Türk-Kanada İş Konseyi tarafından, 4 Haziran 2014 tarihinde Montreal’de 11. Yıllık Ortak Konferansının düzenleneceği belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, Türkiye-Kanada ekonomik ilişkilerinde 2013-2014 döneminde önemli gelişmeler kaydedildiği, Kanada’nın Türkiye’yi bölgedeki stratejik ortağı ilan ederek, Kanada hükümeti olarak özel sektörüne yol gösterici olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca, Kanada-Türkiye ekonomik ilişkilerinde öncelikli konularda tavsiye kararları içeren bir raporun, ilgili Kanada Senatosu tarafından yayınlandığı da ayrıca bahse konu yazıda belirtilmektedir.
 
Montreal’da gerçekleştirilecek Ortak Yıllık Konferans’ın öncelikli sektörleri enerji, bilişim, havacılık ve eğitim olarak belirlenmiş olup, katılmak isteyenlerin ekte sunulan katılım formunu en geç 19 Mayıs 2014 tarihine kadar doldurarak americas@deik.org.tr e-posta hesabı yoluyla DEİK’e iletmeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası