Türk-Kamerun İş Konseyi Kuruluş Çalışmaları - Ankara Sanayi Odası

Türk-Kamerun İş Konseyi Kuruluş Çalışmaları

    14 Haziran 2012

Tarihi  : 14.06.2012
İşareti : 05/5000-1995
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, Türkiye ile Kamerun arasındaki ticaret ve yatırım potansiyelinin ülkemiz ile Kamerun arasında iş konseyi kurulması halinde daha etkin şekilde geliştirilebileceği düşünüldüğü ifade edilmektedir. Bu doğrultuda kurulması planlanan söz konusu iş konseyine ilgiyi tespit edebilmek amacıyla bir ön çalışma yürütüldüğü belirtilmektedir.
 
İkili ekonomik ilişkiler bakımından potansiyel pazar teşkil eden söz konusu ülke ile Afrika Koordinatörlüğü çatısı altında Türk-Kamerun İş Konseyinin kurulması konusunda hazırladığımız anket formunun üyelerimiz tarafından doldurulup, 25 Haziran 2012 Pazartesi gününe kadar DEİK’e (İlgili Kişi: Özge Karagöz, E-Posta: okaragoz@deik.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarım.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası