Türk-Japon İş Konseyi 21. Ortak Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Türk-Japon İş Konseyi 21. Ortak Toplantısı

    4 Eylül 2013

Tarih: 04.09.2013
İşareti: 05/5000- 3123
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, Türk – Japon İş Konseyi 20. Ortak Toplantısı’nın Japonya Başbakanı Sayın Shinzo Abe’nin Türkiye ziyareti vesilesi ile T.C Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan’ın katılımları ile 3 Mayıs 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.
 
Yazıda, ülkemizde yıl içinde gündeme gelen Sinop nükleer enerji santrali, İzmir Körfezi köprü geçişi ve haberleşme uydusu, İstanbul Boğazı üçüncü köprüsü gibi projelerin Japon şirketlerinin ülkemize olan ilgisini önemli ölçüde arttırdığı, son dönemde üç büyük Japon bankasının ülkemize temsilcilik açması, Japon firmalarının Türkiye pazarına olan ilgilerinin en somut göstergesi olduğu vurgulanmaktadır.
 
Bu kapsamda, Türk- Japon İş Konseyi 21. Ortak Toplantısı’nın 4 Ekim 2013 tarihinde İş Konseyi karşı kanat kuruluşu Japonya İş Federasyonu “ Keidanren” ile işbirliğinde Tokyo’da gerçekleştirilmesine karar verildiği bildirilmektedir.
 
Ortak Toplantı çerçevesinde düzenlenmesi planlanan oturumlarda Türkiye ve Japonya arasındaki ekonomik ilişkilerin mevcut ve gelecek durumu ele alınacak olup enerji, altyapı, bilişim teknolojileri, gıda ve kimya sektörlerinde Türk ve Japon şirketlerinin işbirliği olanaklarının değerlendirileceği belirtilmektedir.
 
Ziyaret çerçevesinde Türk- Japon İş Konseyi Ortak Toplantısı’nın yanısıra muhtelif sivil toplum kuruluşları ve resmi kuruluşlar ile görüşmeler düzenlenmesi ve katılımcıların ilgi duyacakları firmalarla özel randevuların tesis edilmesi öngörülmektedir.
 
Söz konusu ziyarete katılmak isteyen üyelerimizin ekli dosyada yer alan katılım teyit formunu doldurup, avans olarak 500 Avro’nun yatırıldığına dair banka dekontuyla birlikte en geç 13 Eylül 2013, Cuma günü mesai saati bitimine kadar DEİK’e (Dilek Morgül; Tel: +90 212 339 50 18, Faks: +90 212 270 37 84, e-mail: dmorgul@deik.org.tr ) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası