Türk-İran İş Konseyi IX. Ortak Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Türk-İran İş Konseyi IX. Ortak Toplantısı

Tarihi   :  25.09.2009
İşareti  : 5/5000 – 3485
Yanıt    : dim@aso.org.tr 
 

Sayın Üyemiz;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, Türk-İran İş Konseyi IX. Ortak Toplantısı’nın 5 Ekim 2009 tarihinde İstanbul Grand Cevahir Otel’de gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Toplantıya İran Maliye Bakanı Sn. Seyid Shemsettin Huseyni’nin de katılımının öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Söz konusu toplantıya katılacak İranlı firmaların amacının, Türk firmaları ile ortaklıklar kurmak olduğu ve İran’ın son dönemde ülkeye yabancı sermaye çekmek amacıyla yeni bir hamle başlattığı belirtilmektedir.

Türk özel sektörü ile özellikle teknoloji transferi ve ortak sanayi yatırımları konularında işbirliği yapmak isteyen İranlı firmaların katılacağı söz konusu toplantıda, “Gıda ve Gıda İşleme Alanında İşbirliği, Deri ve Tekstil Alanlarında İşbirliği, Turizm Alanında İşbirliği” konularında paralel oturumlar düzenlenmesi öngörülmektedir. Oturumların yanı sıra firmalar arası ikili görüşmelerin de gerçekleştirileceği vurgulanmaktadır.

Bu çerçevede, anılan toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin aşağıda yer alan katılım formunu doldurarak, formu 100 TL katılım ücretinin DEİK Türk Ortadoğu İş Konseyleri adına İş Bankası Beyoğlu Şubesi (Şube Kodu: 1011) 1701530 No’lu TL hesabına yatırıldığını gösteren ödeme dekontu ile birlikte en geç 1 Ekim 2009 tarihine kadar DEİK’e (İlgili Kişi:Akın Dıblan / Tel:0.212.3395028 /Faks:0.212.2703092 / E-Posta: adiblan@deik.org.tr) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

Katılım Formu için tıklayınız.

Taslak Program için tıklayınız.

İran Heyet Listesi için tıklayınız.