TÜRK İnşaat Sektörü Ve Kamu İhalelerinde Uluslararası Rekabet Anketi Hakkında - Ankara Sanayi Odası

TÜRK İnşaat Sektörü Ve Kamu İhalelerinde Uluslararası Rekabet Anketi Hakkında

Tarihi : 29.09.2014
İşareti : 4/5000-2961
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;Ekonomi Bakanlığı’nın  yazısına atfen, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çoklu anlaşmalarından Kamu Alımlan Anlaşması’nın (KAA) hem mal, hem hizmet ticareti boyutu bulunduğu belirtilerek, söz konusu anlaşma kapsamında diğer sektörlere kıyasla müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetlerine ayrıca önem verildiği ifade edilmiştir. Bu nedenle, KAA’nın anlaşma kapsamına alınan  müteahhitlik hizmetlerinin hangi alt sektörlerden oluştuğunu listeleyen özel bir ek bölümün hazırlanmasının öngörüldüğü belirtilmiştir
 
Yazıda devamla, ülkemizin KAA’ya üye olması hususunda müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren ilgili tüm paydaşların görüş ve önerilerinin sistematik ve detaylı bir analizini yapabilmek amacı ile anket çalışması hazırlandığı ve bu anketin ilgili tüm paydaşlara ulaştırılması gereği vurgulanmıştır.
 
Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde Anlaşma hakkındaki detaylı bilgiye DT֒nün resmi internet adresinden  (http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e.htm) ulaşılabileceği ifade edilmiştir.
Bu kapsamda, elektronik ortamda https://tr.surveymonkey.com/s/S77BBHJ adresinde yer alan: “Türk inşaat Sektörü ve Kamu İhalelerinde Uluslararası Rekabet Anketi”’nin  30 Kasım 2014 tarihine kadar eksiksiz olarak doldurulması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası