Türk İhraç Ürünleri Fuarı - Ankara Sanayi Odası

Türk İhraç Ürünleri Fuarı

    10 Şubat 2011

Tarihi : 10.02.2011
İşareti : 5/5000 –  443
Yanıt : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz, 
 
İstanbul İhracatçı Birlikleri’nden gelen bir yazıda, ülkemiz ihraç ürünlerinin ve potansiyelinin Endonezya’da tanıtılmasına yönelik olarak 1 – 3 Haziran 2011 tarihleri arasında İstanbul İhracatçı Birlikleri tarafından Türk İhraç Ürünleri Fuarı’nın organize edilmesinin planlandığı bildirilmektedir.
 
Bahse konu fuara ilişkin başvuruda bulunmayı planlayan üyelerimizin 28 Şubat 2011 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ekte yer alan ön başvuru formlarını İstanbul İhracatçı Birlikleri’ne (Faks: 0212 454 05 01 – eposta: fuar@iib.org.tr) göndermeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası