Türk- Hırvat KEK V. Dönem Toplantısı hk. - Ankara Sanayi Odası

Türk- Hırvat KEK V. Dönem Toplantısı hk.

Tarihi     : 03.11.2010
İşareti    : 03/5000-3716
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müşteşarlığı’nın yazısına atfen, Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin’in eşbaşkanlığında, 14-15 Aralık 2010 tarihleri arasında, Ankara’da, Türk-Hırvat Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) V. Dönem Toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, Odamızdan iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerde kaydedilen gelişmeler ile gündeme getirilmesinde yarar görülen konuları ve toplantı salonunda imzalanacak olan Protokol’de yer alması talep edilen hususları içeren bir bilgi notu talep edilmektedir.
 
Anılan ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut durumu, sorunlar ve işbirliği önerilerinizi Odamıza (Tel: 417 12 00/1302, Faks: 417 52 05, E-posta: gensek@aso.org.tr) iletmeniz hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası