Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein Ve Kazeinatların Kimyasal Analizi İçin Numune Alma Me - Ankara Sanayi Odası

Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein Ve Kazeinatların Kimyasal Analizi İçin Numune Alma Me

    4 Ocak 2012

Tarihi  : 04.01.2012
İşareti : 04/5000-84
 
Sayın Üyemiz,
 
Yenilebilir kazein ve kazeinatların kimyasal analizleri için numune alma metotlarını düzenleyen; “Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein Ve Kazeinatların Kimyasal Analizi İçin Numune Alma Metotları Tebliği (Tebliğ No: 2012/6)” 04.01.2012 tarih ve 28163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası