TÜRK GIDA KODEKSİ TEBLİĞ TASLAKLARI HK. - Ankara Sanayi Odası

TÜRK GIDA KODEKSİ TEBLİĞ TASLAKLARI HK.

Tarihi   : 24.10.2016

İşareti   : 04/5000- 2083

İrtibat : ticaret@aso.org.tr

 

 

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan alınan bir yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan “TGK- Üzüm Pekmezi Tebliği ”, “TGK- Gıdalarda İz Elementler ve Bulaşan Seviyelerinin Resmi Kontrolü için Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metod Kriterleri Tebliği” ile “TGK- Distile Alkollü İçkiler Analiz Metodları Tebliği” taslak metinlerinin ilgili Genel Müdürlüğün web sayfası duyurular bölümünde görüşe açıldığı bildirilmektedir.

 

Bu çerçevede, taslakla ilgili görüşlerin; görüş değerlendirme tablosuna uygun olarak, her bir taslak için ayrı olarak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na gönderilmek üzere en geç 10 Kasım 2016 tarihi mesai bitimine kadar Odamıza (e-posta: ticaret@aso.org.tr, Selin Örnek) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

 

 Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası